Het Scheidingscongres

Het Scheidingscongres

Privacy Verklaring

Het Scheidingscongres hecht veel waarde aan jouw privacy en behandelt jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Jouw informatie wordt alleen met jouw toestemming gebruikt en zal nooit aan derden worden verstrekt. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Jouw gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en gebruikt voor verschillende doeleinden. Dit omvat het evalueren, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, evenals het beheren van onze klantrelatie. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken voor gerichte marketingacties, fraudepreventie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zorgen ervoor dat jouw privacy niet in gevaar komt bij het delen van jouw gegevens.